top of page

VÄNERSBORG RÖDFÄRG

Alexander Stevenson

Vänersborg Konsthall

25 april - 22 maj 2022


Alexander Stevenson forskar om färgen röd i Sverige. Under Artist in Residence - ”På väg 45” i Vänersborg Konsthall, undersöker Stevenson falu rödfärg och sambandet mellan färgen och betydelsen av de röda lanthusen i Sverige och dess inverkan på globaliseringen.

Falufärgen är symbolisk för den traditionella svenska landsbygden. Fångat i ett rödbrunt slam av kopparoxider, rågmjöl och linolja. Förr i tiden målades liknande material på botten av fartyg för att de skulle kunna motstå parasiter och överleva långa resor. I konsthallen kommer Stevenson att göra slamfärg på traditionellt sätt med jord hämtad från Vänersborg. Materialet och dess process inbjuder till vidare samhällsdiskussion som miljöpåverkan i haven och som intrång av samiska landområden i norr.


Projektet Vänersborg rödfärg utgår från att undersöka materialet från olika perspektiv och anekdoter som såväl bekräftar som motsäger Stevensons egna ingångar. Därav uppmanas du att bidra och delta i diskussionen med egna tankar och åsikter om färgen röd i Sverige och framförallt i Vänersborg och omnejd. Stevenson tar gärna emot idéer och förslag på platser att besöka och människor att träffa i sitt sökande.

Alexander Stevenson är en brittisk/irländs konstnär född 1981. Han har nyligen avslutat Master in Art vid Akademi HDK-Valand i Göteborg. Stevenson filmar, gör performancekonst, hantverksobjekt och installationer. I sitt konstnärskap uppmärksammar han komplicerade relationer vi alla har till historiska ting och händelser. Med teatrialska kostymer och skulpturer ifrågasätter han hur kulturella projektioner på platser kan maskera förståelse och framstå som en del av koloniala processer. Tidigare uppdrag inkluderar Skotska-idiomer.se som var ett grafikprojekt på offentliga skyltar för Göteborgs stad Antarctic Thought Experiment, performance konst med stöd av Helge Ax:Son Johansons Stiftelse som visades på Steneby konsthall, Quilt Cowboy – performance konst beställd av Situations för The American Museum i Storbritannien samt Bath och Odyssean, ett konstnärsresidens vid North Ronaldsay Lighthouse, med stöd av Orkney Isles Council.

doc shot of me red shoes_edited.jpg
Information: About
bottom of page